Learn More

Mae’r gwaith o chwilio am dir ac am dyfwyr ar y gweill

land available for farming

Adeg ein lansiad ar 30 Mawrth 2022, fe wnaethom apelio at dirfeddianwyr a ffermwyr i gynnig tir i dyfwyr adfywiol ei brydlesu. Cawsom 21 cynnig yn ystod y pythefnos cyntaf! Mae dau o’n cyfarwyddwyr, y ffermwyr Adam Alexander a John Morris, wrthi’n adolygu’r cynigion ac yn llunio proffiliau ar gyfer y rhai sy’n cyd-fynd â’n gofynion. Mae crynodebau o’r cynigion cyntaf bellach ar gael ar y dudalen Chwilio am Dir?

Ar hyn o bryd mae dau fath o gynnig – llain sefydlog o dir, a garddwriaeth fel rhan o gylchdro fferm organig ehangach. Mae rhai o’r fermydd yn cynnig mwy na’r tir yn unig: maent am weithio mewn partneriaeth â’r tyfwyr i dyfu a gwerthu.

Felly yr wythnos hon rydym yn lansio’r chwilio am dyfwyr, gan ymestyn allan trwy Goleg y Mynydd DuCymdeithas y PriddCynghrair y Gweithwyr Tir, a’r Gynghrair Tyfwyr Organig.

Ein targed ar gyfer y flwyddyn gyntaf yw paru tri darn o dir gyda thyfwyr. Wrth i’r prosiectau hyn ymwreiddio, ac wrth i ffermwyr a thirfeddianwyr eraill weld beth sy’n digwydd ar ffermydd cyfagos, rydym yn rhagweld y bydd cynnydd yn cyflymu.

Prynu tir

Mae Ein Bwyd 1200 wedi’i gyfansoddi fel cymdeithas budd cymunedol. Mae hyn yn ein galluogi i godi arian i brynu tir trwy gynigion cyfranddaliadau cymunedol. Nid ydym yn bwriadu cychwyn ar y daith honno eto, ond rydym eisoes yn gweld tir a fyddai’n addas ar gyfer ein targed o 1200 erw! Trwy sefydliad gwych Cwmpas, rydym wedi ymuno â mentoriaid y Kindling Trust, sydd wedi cyhoeddi cynnig cyfranddaliadau cymunedol llwyddiannus yn ddiweddar i brynu fferm, gan ddefnyddio’r platfform ar-lein, Ethex. (Fe wnaethon nhw godi £650,000 gan 620 o bobl.)

Diweddariadau

Gallwch gael yr holl newyddion diweddaraf ac unrhyw ddiweddariadau eraill

Gwelwch y cwbl