Learn More

Cyllid a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru: Cydweithredu a Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi

Welsh & EU flags

Trwy’r bartneriaeth weithredu gyda’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ffermio, mae’r rhaglen Ein Bwyd wedi derbyn £265,000 o gyllid i ddatblygu ei gwaith ar gyfer y flwyddyn nesaf. Yr arian yw’r arian Ewropeaidd olaf sydd ar gael yng Nghymru – “Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig”.

Byddwn yn defnyddio’r cyllid hwn ar gyfer tri gweithgaredd, pob un ohonynt yn rhan o adeiladu economi bwyd lleol newydd.

Byddwn yn gweithio gyda fferm adfywio leol i adeiladu “Cynghrair Adfywio” o ffermydd bychain sy’n gwasanaethu’r farchnad leol. Mae grym niferoedd yn hanfodol i fentrau bach fel y rhain. Bydd y Gynghrair yn ehangu yn y dyfodol ac yn trefnu gweithgareddau busnes ar y cyd sy’n arbed arian, yn cydweithio i dyfu’r farchnad leol, ac yn cynnig profiad ar y fferm i fyfyrwyr.

Byddwn yn parhau â’r gwaith o ddod o hyd i dir, naill ai drwy brynu tir gan ffermwyr neu brynu tir. Byddwn yn parhau i hyrwyddo’r cyfleoedd hyn i dyfwyr wrth geisio cyrraedd ein targed o 1200 erw ymhen naw mlynedd.

Byddwn yn cychwyn ymgyrch codi ymwybyddiaeth leol i gynhesu’r farchnad leol ar gyfer bwyd lleol, gyda’r nod o annog mwy o bobl i newid o archfarchnadoedd i ffermydd lleol.

Diweddariadau

Gallwch gael yr holl newyddion diweddaraf ac unrhyw ddiweddariadau eraill

Gwelwch y cwbl