Ymunwch â ni ddydd Iau 10 Tachwedd am 2pm ar gyfer gweithdy grŵp cyfan dros Zoom, i ystyried ffyrdd creadigol o dyfu’r farchnad ar gyfer cynnyrch lleol.

Bydd y siaradwr gwadd Julia Kirby-Smith, arweinydd prosiect Better Food Traders, menter ysbrydoledig sydd wedi tyfu allan o gynllun bocsys llysiau a marchnad ffermwyr hynod lwyddiannus Growing Communities yn Llundain, yn rhannu ei gwybodaeth a’i phrofiad gyda ni.

Mae Gwell Masnachwyr Bwyd yn cefnogi busnesau moesegol i werthu ffrwythau a llysiau ffres a dyfwyd mewn ffordd gynaliadwy, gyda’r mantra o Leol, Tymhorol, Iach, Cynaliadwy, Masnach Deg, Carbon Isel a Charedig i Bobl. Mewn geiriau eraill, mae’n gweddu inni i’r dim.

I rag-gofrestru ar gyfer y digwyddiad cliciwch yma.

A chofiwch rannu manylion gyda ni am enghreifftiau disglair eraill o gymunedau, grwpiau neu fusnesau unigol sy’n arwain y ffordd o ran hyrwyddo bwyd lleol i bobl leol. Anfonwch neges fer atom a dolen i’w gwefan cyn y gweithdy.