Ffermydd sirol: amser i ailfeddwl?

Ffermydd sirol: amser i ailfeddwl?

Fel rhan o’n strategaeth i wneud ffermio llysiau adfywiol ar raddfa fach yn sylfaen i economi bwyd lleol newydd llewyrchus, rydym yn galw ar Gynghorau Sir Powys a Mynwy i ailfeddwl sut maent yn defnyddio eu ffermydd Sirol.  Mae Powys eisoes wedi camu ymlaen ac wedi...
Mae rhyw ystyr hud i flychau llysiau

Mae rhyw ystyr hud i flychau llysiau

Mae pobl yn aml yn gofyn i ni pam ein bod yn canolbwyntio ar gynlluniau bocsys llysiau fel sail ar gyfer adeiladu economi bwyd lleol newydd. Yr ateb syml yw bod mwy neu lai pawb yn prynu o leiaf ychydig o ffrwythau a llysiau ffres bob wythnos o’r flwyddyn. Ond...